נגיד בנק ישראל, אמיר ירון יצא בהחלטה חדשה כי יוכלו לממש את ההקלה רק בהמשך. בשלב הראשוני יוכלו ליהנות מההקלה רק מי שלוקח משכנתא חדשה, רק לאחר מכן יוכל ליהנות מהתנאים גם מי שממחזר את המשכנתא שלו.

בימים האחרונים עלתה ההתלהבות בנוגע להסרת המגבלה לפיה עד שליש מתמהיל המשכנתא מורכב מרכיב הפריים. הסרת המגבלה הייתה אמורה לעורר בעקבותיה גל של מיחזורי משכנתאות.

אך, בעקבות החלטה חדשה של אמיר ירון נגיד בנק ישראל, ההתלהבות ירדה במקצת. וכך הוא מסר: לפי הנראה ההקלה תינתן בשלב זה עבור רוכשי דירות בלבד ומאוחר יותר עבור כאלה הממחזרים את המשכנתא שלהם. הפער שיהיה בין כניסתה לתוקף של ההקלה לרוכשי הדירות עד לכניסת ההקלה לממחזרי המשכנתאות יעמוד על מספר שבועות. אמיר ירון הוסיף כי, העניין מצוי עדיין בדיונים והתיעצויות, אך כפי הנראה זו תהיה ההחלטה הסופית. מומחים מעריכים כי ההקלה עבור ממחזרי משכנתאות תיכנס לתוקף בסביבות חודשי מרץ ואפריל. העניין כרוך גם בהיערכות הבנקים למיחזורים.

הסרת המגבלה והרחבת האפשרות של שילוב ריבית הפריים עד לגובה שני שליש מתמהיל המשכנתא, עשויים להקל משמעותית על לווי המשכנתאות. מדובר ברכיב המשכנתא הזול ביותר. כאמור הריבית היא הנמוכה ביותר, נכון להיום. השיעור העדכני הוא 1.6%. ההקלה צפויה להיכנס לתוקף בתקופה הקרובה.

בעקבות הסרת המגבלה, צפויה עלייה בביקוש לדירות, בנוסף לגל מיחזורי המשכנתאות. אך על פי ההחלטה החדשה של אמיר ירון, ממחזרי משכנתאות יצטרכו להתאזר בסבלנות, עד שתיכנס לתוקף ההקלה לממחזרי משכנתאות.

יש ששאלו את ירון אם אינו חושש כי ההקלה תוביל בעקבותיה לעליית מחירים בענף הנדל"ן. ירון ענה שההקלה היא פעולה אחת מיני רבות שבנק ישראל ביצע על מנת להקל על הציבור מפני המשבר הכלכלי, שהגיע בעקבות משבר הקורונה. בנוסף, הוא טען כי המחירים מושפעים בעיקר מהיצע הדירות. ולכן, הוא טוען שהממשלה צריכה להגדיל את ההיצע ולפעול בעניין מבחינת המצב הדמוגרפי. המצב הדמוגרפי הנוכחי בישראל הוא הפרמטר העיקרי שמגביר את את הביקוש לדירות.