הטבות מס לרוכשים ומוכרים דירות בתקופת הקורונה

הטבות מס

בעקבות הסגר בקורונה נוצר מצב של האטה בעסקאות נדל"ן. לפי הנתונים של סוף מרץ 2020 נסגרו רק כ 900 עסקאות נדל"ן לעומת אותה תקופה בשנה שעברה שבה נסגרו כ-2,200 עסקאות. גם בחודשים אפריל ומאי ניתן לראות כי קיימת ירידה משמעותית בעסקאות הנדל"ן אשר נחתמות, ורק בחודש יוני נרשמת עלייה.

הירידה הדרמטית במכירות הנדל"ן והרצון להחזיר שוק זה ליציבות הביאה את הממשלה לבצע הקלות ולתת הוראות ממשלתיות זמניות עבור האזרחים שמוכרים את דירתם או קונים דירות לחיסכון.

הארכת פטור מתשלום מס שבח
עד היום, כל מי שקנה דירה שניה בנוסף לדירה שבבעלותו ורצה לקבל פטור ממס שבח, היה צריך למכור את דירתו הישנה בתוך תקופה של 18 חודשים מזמן קניית הדירה החדשה.

מס שבח הוא מס בגובה 25% שמשלם המוכר על ההפרש בין מחיר הדירה שקנה לבין מחיר הדירה שמכר (בקיזוז מספר הוצאות).

מעכשיו, אם 18 החודשים מסתיימים בין מרץ לאוקטובר (חודשי הקורונה) – הרוכש יקבל תקופה נוספת ששווה למספר החודשים בהם הוא היה בתוך חודשי הקורונה. לדוגמא: אם 18 החודשים הסתיימו ביולי, כלומר – 5 חודשים בתוך חודשי הקורונה, הרוכש יקבל 5 חודשים נוספים ותקופת ההתחייבות למכירת הדירה תסתיים בדצמבר.

מס רכישה למשפרי דיור
עד היום, כל רוכשי הדירות החדשות למגורים בנוסף לדירות שבבעלותם, יכלו לבקש הקלות בשיעור מס רכישה על הדירות שרכשו כאילו היא דירתם היחידה, בתנאי שהם מתחייבים למכור את דירתם הישנה עד 18 חודשים. כאמור, בגלל החשש של הקונים שהם לא יצליחו למכור את דירתם הישנה בתקופת הזמן האמורה, קונים רבים נתקעו עם הדירה הישנה שלהם גם אחרי 18 חודשים, ובשל כך נאלצו לשלם מס רכישה של 8%.

במקרה כזה גם ניתנת הקלה, במקביל לפטור ממס שבח. כך שלפי הוראת השעה במקרה שאתם צריכים למכור את דירתכם הישנה עד לתקופה שבין מרץ לאוקטובר, ניתנת לכם הארכה מיום ה 1.3.20 ועד לסוף תקופת ההתחייבות. כך לפי הדוגמא הקודמת ניתן להוסיף 5 חודשים למניין 18 החודשים, ואם ימכור את הדירה עד לסוף דצמבר יוכל הרוכש ליהנות משיעורי מס רכישה כמו של דירה ראשונה.

מדרגות המס למשקיעים שונו באופן זה:
לפני השינוי – על נכס ששוויו עד 5,340,000 ש"ח – 8%
ועל נכס ששוויו למעלה מ- 5,340,000 ש"ח – 10%

אחרי השינוי – על נכס ששוויו עד 1,292,280 ש"ח – 5%
על נכס ששוויו בין 1,292,281 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%
על נכס ששוויו בין 3,876,836 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%
על נכס ששוויו בין 5,338,291 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%
ועל נכס ששוויו למעלה מ- 17,794,305 – 10%

הוראת שעה זו אינה מיטיבה בהרבה עם אלה שתקופת ההתחייבות שלהם מסתיימת קרוב לתחילת תקופת הקורונה, במקרה שלהם תקופת ההארכה שהם מקבלים היא קצרה מאוד. כך לדוגמא, אם סיום התקופה שלך הוא ב- 31.3.20 ניתנת לך הארכה של חודש אחד בלבד, כלומר סיום התקופה הוא ב- 30.4.20.

תוספת "זמן קורונה" רטרואקטיבית
גם למי שמכר כבר את דירתו לפני שהוראת השעה נכנסה לתוקף ניתנת האפשרות לפנות למשרד מיסוי מקרקעין ולבקש החזר מס על מס השבח המיותר ששילם. 

החזר מס רכישה רטרואקטיבית
כל מי שיצליח למכור את דירתו הישנה בהתאם לתוספת "זמן קורונה", יוכל לבקש ממשרד מיסוי מקרקעין תיקון שומה ולקבל החזר על מס הרכישה ששילם במכירת דירתו הישנה.

שיעור מס רכישה למשקיעים – 5% ולא 8%.
בניסיון להחזיר את שוק הנדל"ן למצבו האידיאלי ובמסגרת תיקון מספר 95 לחוק מיסוי קרקעות שתקפה מיום 29.7.20. ביטלו את הוראת השעה שהייתה תקפה עד לסוף שנת 2020, וקבעו מדרגות חדשות במס רכישה בשיעור שבין 8% ל 10% בקניית דירה להשקעה. כך בעצם חזרו לדירוג המס הקודם.

אם הוראת שעה זו הייתה גם רטרואקטיבית, היה יכול להיות טוב מאוד, כי הרבה אנשים שקנו דירות בחודש יולי מצאו את עצמם עם מס רכישה כבד בגלל עיתוי לא מוצלח של הרכישה. אם לא יחילו את ההקלה רטרואקטיבית עלולים להיווצר התחכמויות אסורות בחוק, מצד הקונים שעדיין לא דיווחו על העסקאות שביצעו – כמו ביטול חוזה שנחתם ביולי וחתימתו מחדש בחודש אוגוסט. לפי הודעת רשות המסים, אין צפי להזזת התאריך אחורה.

קרדיט :גלובס.

יצירת קשר מהירה

פניה מהירה: