האותיות הקטנות של דחיית תשלומי המשכנתא בעידן הקורונה.

יש לכם משכנתא ? מה כדאי? להקפיא או למחזר? כדאי שתקראו את זה

דחיית תשלומים

השפעות נגיף הקורונה על שוק הנדל"ן והמשכנתאות בארץ גדלות עקב המשבר והצפי להתארכות הפגיעה הכלכלית. הפיקוח על הבנקים גיבש בחודש מאי מתווה סיוע ללווים בתחומי המשכנתאות, הוא יאפשר הלוואות – אשראי צרכני ואשראי עסקי בצורת דחיית התשלומים ללא עמלה על הדחייה וזאת כדי לסייע בהורדת הלחץ התזרימי אצל לקוחות הבנקים .

התוכנית נועדה לאפשר לכם זמן התאוששות ולמנוע מצב של פיגור בתשלומי המשכנתא וכן לסייע ללוקחי משכנתאות חדשים.

כך למשל , בתחילת המשבר נתן בנק לאומי הקלת ריבית ללקוחותיו ויאפשר הקפאת ההחזרים על המשכנתא, ללא עמלות הן על תשלומי הריבית והן על תשלומי הקרן לתקופה של עד 6 חודשים. 

נוסף על כך השבוע הודיעו בלאומי על שינוי התנאים בהקפאה הזמנית והחל מאוגוסט יופעל "גרייס חלקי" וכך תוכלו להקפיא את תשלומי הקרן עד שנתיים כך שבתקופה הזו תשלמו ריבית רק על תשלומי המשכנתא ולא על הקרן.

תוכניות ההקפאה יופעלו במקביל והקפאת הגרייס ל 6 חודשים תוכל להיכנס לתוקף לאחר שתמלאו טופס דיגיטלי באתר הבנק,שימו לב, הבקשות יתקבלו עד לתאריך 30.10.2020

מלאומי נמסר כי בסיום תקופת ההקפאה ניתן יהיה לבחון אפשרות למחזור המשכנתא ולפריסת תשלומים שונה לתקופה ארוכה יותר.

בנק מזרחי שחרט על דגלו את תחום המשכנתאות מציעים ללקוחות האפשרות לדחות עד 6 חודשים . את תשלומי המשכנתא ללא ריבית. ,תוכלו להגיש את הבקשה בדיגיטל ולקבל sms

עוד מציינים כי הבקשות יטופלו רק לאחר מועד החיוב הקרוב (אלא אם כן תשלח הודעה אחרת). בכל מקרה מודגש כי, עד להודעת הבנק על אישור דחיית התשלומים כולל מועד תחילת תקופת הדחייה, תשלומי ההלוואה ייגבו כסדרם.

ההקפאה תחול על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה.

בנק הפועלים מציע גם הוא דחיית תשלומי משכנתא בהגשה דיגיטלית בשתי פעימות .

בקשה ראשונה של 3 חודשים , בחינת הבנק את הבקשה ותספק תשובה בהודעה או בטלפון (במידה והבקשה תידחה הלקוח יקבל תשובה טלפונית על כך).

לבקשת דחיית תשלומים שניה של עד 3 חודשים נוספים (למי שכבר ביקש פעם אחת לדחות ל 3 חודשים) – ניתן יהיה לפנות ל- 2401*.

בבנק דיסקונט הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות מילוי טופס אותו ניתן להוריד מאתר הבנק ותוכלו לשלוח אותו במייל או בפקס, הגשת הבקשה וביצוע הקפאת התשלום אינם כרוכים בעמלה.

 בדומה ללאומי הבנק נותן שתי אפשרויות- האחת דחייה של הקרן והריבית והשנייה דחייה של הקרן בלבד כל הלווים והערבים בהלוואה יצטרכו לחתום על טופס הבקשה.

במידה והבקשה שלכם תאושר תקבלו על כך הודעה וכן לוח סילוקין מעודכן לכתובת המופיעה בחשבון המשכנתא. גם כאן הדחייה תכנס לתוקף ממועד החיוב הקרוב לאחר אישורה.

קבוצת הבינלאומי מאפשרת דחיית תשלומי המשכנתא (כולל הקרן, הריבית וההצמדה) לתקופה של 6 חודשים (כולל הקפאות שבוצעו), ללא עמלה.

הבקשה מתבצעת על ידי הלקוח דרך טופס להקפאת תשלומי משכנתא דרך האתר ובהזדהות עם קוד וסיסמא. הטופס מופיע באתר תחת הלוואות ומשכנתאות והבקשה מוגשת דרך שירות ההתכתבות עם הבנקאי ותטופל תוך 10 ימי עסקים. לוח הסילוקין ישלח בדואר והאישור יתקבל בשירות ההתכתבות. 

במידה ותרצו דחייה לתקופה קצרה מ 6 חודשים או לדחייה רק של תשלומי הקרן הפנייה היא באמצעות שירות התכתבות עם הבנקאי באתר ובאפליקציה ללא הטופס. 

הבנקים ממש מקלים עלינו, מאפשרים לעשות הכל ללא הגעה לסניף…

איך זה יראה בתום תקופת ההקפאה? 

לאחר תקופת ההקפאה, התשלום החודשי יגדל בהתאם והתשלומים הנדחים יפרסו על פני כל תקופת המשכנתא.

יועץ המשכנתאות שלנו אלירן מסביר כי "לרוב, עצם הדחייה אינה מבטלת את הריביות אלא תתבטא בהגדלת ההחזרים בעתיד. לאחר סיום תקופת ההקפאה תשלומי הקרן יפרסו על פני תקופת המשכנתא הנותרת"

במהלך תקופת הדחייה, לא תתבטלנה לכם הריביות וההלוואה עדיין נושאת את הריבית שנקבעה בחוזה ההלוואה. בתום תקופת הדחייה, התשלומים שלא שולמו, בגין הקרן ובגין הריבית יצטרפו ליתרת ההלוואה. יתרת ההלוואה (כולל התשלומים שנצברו וכן הריבית על תשלומים אלו) תיפרס לתשלומים חודשיים שווים ורצופים עד לתום תקופת ההלוואה המקורית. 

הקרן והריבית שהצטברו בתקופת הדחייה ויפרסו לכם מחדש ויכללו גם את ריבית ההלוואה (כלומר גם הריבית שתשלומה נדחה תישא ריבית דריבית), ולכן התשלום החודשי לאחר הדחייה יגדל. התשלום החודשי לאחר תקופת הדחייה יכול להשתנות גם בגלל הפרשי הצמדה או במידה ויהיה שינוי בריבית שימו לב לעניין…

יצירת קשר מהירה

פניה מהירה: